Дневник на режисьора на „Дневник на едно сладко дете“

Не можех да извадя „Дневник“ от главата си; след това намерих свои собствени детски дневници. О, затова.